Օդամղիչը կառավարվում է թերմոստատով, որը հնարավորություն է տալիս 0.75-ից մինչև 1.5 կՎ հզորություն ապահովել:

  • Կիրառվում է որպես մաքուր օդի համար նախատեսված առանձին համակարգ:
  • Կիրառվում է նաև կանալային կոնդիցիոներների և կանալային ֆանկոիլների համակարգերում, որպես լրացուցիչ ջերմության աղբյուր, հնարավորություն տալով ավելի ճշգրիտ կերպով կարգավորել տարածքի ջերմաստիչանը առանց մարդու միջամտության:

Այս տարբերակը հնարավորություն է տալսի կատարել սպասարկման աշխատանքները առանց հավելյալ հորանների՝ ճաղաշարի բացվածքից: