Իրականացնում ենք հասարակական նշանակության և բնակելի շինությունների ջեռուցման, հովացման, օդափոխության, օդորակման, ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման և ավտոմատացման համակարգերի նախագծման, մոնտաժման և սպասարկման աշխատանքներ:


Կազմակերպությունը իրականացնում է նախագծա–նախահաշվային, մոնտաժային և սպասարկման աշխատանքներ՝ հետևյալ բնագավառներում.

  • Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (կոյուղի)

  • Ջեռուցում, հովացում, օդափոխություն և օդորակում

  • Էլեկտրամատակարարում

  • Համակարգերի ավտոմատացում

Կազմակերպությունն իրավասու է իրականացնել նախագծերի փորձաքննություն, գոյություն ունեցող ինժեներական համակարգերի աուդիտ:
Կազմակերպությունը իրականացնում է նաև վերոհիշյալ համակարգերի վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայություն:
Կազմակերպությունն ունի նախագծա–նախահաշվային, մոնտաժային և սպասարկման բաժիններ, որոնք համալրված են բարձր մասնագիտական որակավորում ունեցող ինժեներական կազմով:

Կազմակերպությունը լինելով նախագծա-մոնտաժային, առաջին հերթին ուսումնասիրում է պատվիրատուի կողմից իր օբյեկտի վերաբերյալ տրված առաջադրանքը, առաջարկները և պահանջները: Մեր ինժեներական խմբի կողմից կատարվում են հաշվարկներ, էսքիզային նախագիծ և տրվում է գնային առաջարկ՝ նախահաշվի տեսքով: Պատվիրատուի հետ համաձայնության գալուց հետո կատարվում է վերջնական նախագծում և այդ համակարգերի մոնտաժային աշխատանքների իրականացում: Մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո կատարվում է համակարգերի թողարկում, կարգաբերում, որից հետո էլ արդեն ողջ համակարգը ավարտուն տեսքով հանձնվում է պատվիրատուին: Այնուհետև կազմակերպության կողմից, մեկ տարվա ընթացքում, իրականացվում է համակարգերի երաշխիքային սպասարկում: Պատվիրատուի ցանկության դեպքում՝ հետագայում արդեն, կարող ենք իրականացնել հետերաշխիքային սպասարկում:

Մեր արտադրանքը

Օդի ավտոմատ կարգավորիչ փական էլեկտաշարժաբերով և թերմոկարգավորիչ վահանակով

prod_1

Փականը կառավարվում է թերմոկարգավորիչ վահանակով: Սարքը հնարավորություն է տալիս կարգավորել օդի քանակը, որի հետևանքով ստանում ենք կառավարելի կայուն ջերմաստիճան՝ առանց մարդու միջամտության:

Կարդալ ավելին

Օդամղիչ՝ էլեկտրական տաքացուցիչով և թերմոկարգավորիչ վահանակով

Ventilator

Օդամղիչը կառավարվում է թերմոստատով, որը հնարավորություն է տալիս 0.75-ից մինչև 1.5 կՎ հզորություն ապահովել:

Կարդալ ավելին

Օդի ավտոմատ կարգավորիչ ճաղաշարով փական էլեկտրոշարժաբերով և թերմոկարգավորիչ վահանակով

prod_2

Ճաղաշարով փականը կառավարվում է թերմոկարգավորիչ վահանակով: Սարքը հնարավորություն է տալիս կարգավորել օդի քանակը, որի հետևանքով ստանում ենք կառավարելի կայուն ջերմաստիճան՝ առանց մարդու միջամտության:

Կարդալ ավելին

Օդի ավտոմատ կարգավորիչ երկակի փական էլեկտրոշարժաբերով և թերմոկարգավորիչ վահանակով

prod_3

Երկակի փականը կառավարվում է թերմոկարգավորիչ վահանակով: Սարքը հնարավորություն է տալիս կարգավորել օդի քանակը, որի հետևանքով ստանում ենք կառավարելի կայուն ջերմաստիճան՝ առանց մարդու միջամտության:

Կարդալ ավելին